Mr. Jang

 

        用盡氣力拉滿長弓

 

        彷彿寓言中十兄弟齊心

 

        力可斷金的雄壯威武

 

        劍拔弩張的英勇氣勢

 

        柔弱勝剛強

 

        是暗藏多少年歲

 

        多少考驗淬鍊下

 

        摯愛的密語

 

        那紅線繾綣纏繞的眷戀

 

        不

 

        言 

 

        可

 

        喻